Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_U12
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu termodynamiki w projektowaniu materiałów
Odniesienia do EKO: