Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_K02
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
Odniesienia do EKO: