Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_K08
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
Odniesienia do EKO: