Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_W14
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań
Odniesienia do EKO: