Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM2A_K02
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • T2A_K07
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia