Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_W08
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów oraz nanomateriałów ceramicznych i metalicznych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej