Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_W17
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów
Odniesienia do EKO: