Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_W20
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów
Odniesienia do EKO: