Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_W22
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma elementarna wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienia do EKO: