Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_U04
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentacją ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U14
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów