Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_U12
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych
Odniesienia do EKO: