Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_U16
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą, potrafi ocenić wpływ wytwarzanych produktów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego.
Odniesienia do EKO: