Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_U17
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Odniesienia do EKO: