Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_K01
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób