Dane EK kierunkowego:
Kod:
IM1A_K02
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Materiałowa
Efekt kształcenia:
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy