Dane EK kierunkowego:
Kod:
BM2A_W14
Kierunek obejmowany:
Mechanika i Budowa Maszyn
Efekt kształcenia:
ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem
Odniesienia do EKO:
 • T2A_W02
  ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
 • T2A_W05
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
 • T2A_W06
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
 • T2A_W08
  ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
 • T2A_W09
  ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej