Dane EK kierunkowego:
Kod:
BM2A_U06
Kierunek obejmowany:
Mechanika i Budowa Maszyn
Efekt kształcenia:
ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • T2A_U14
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich