Dane EK kierunkowego:
Kod:
BM2A_U12
Kierunek obejmowany:
Mechanika i Budowa Maszyn
Efekt kształcenia:
potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi
Odniesienia do EKO:
 • T2A_U03
  potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
 • T2A_U10
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
 • T2A_U11
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
 • T2A_U16
  potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych