Dane EK kierunkowego:
Kod:
BM2A_U25
Kierunek obejmowany:
Mechanika i Budowa Maszyn
Efekt kształcenia:
jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi
Odniesienia do EKO:
 • T2A_U05
  potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
 • T2A_U13
  ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
 • T2A_U14
  potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
 • T2A_U15
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
 • T2A_U16
  potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
 • T2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie