Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_W01
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
Odniesienia do EKO:
  • S1A_W01
    ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
  • P1A_W02
    w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
  • P1A_W01
    rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze