Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_W03
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę o pozytywnych i negatywnych tendencjach i zmianach naturalnych oraz antropogenicznych, wynikających z procesów i zjawisk globalnych
Odniesienia do EKO:
  • S1A_W03
    ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
  • P1A_W01
    rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze