Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_W05
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Posiada podstawową wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
Odniesienia do EKO:
  • P1A_W08
    rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej