Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_W09
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Zna pozytywne przykłady wykorzystania turystyki i innych usług czasu wolnego w zakresie zmian stylu i podniesienia jakości życia człowieka dla promocji zdrowia
Odniesienia do EKO:
  • S1A_W05
    ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach