Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_U03
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Potrafi określić elementy składowe oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku turystycznego
Odniesienia do EKO:
  • S1A_U07
    analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
  • P1A_U03
    wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne