Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_U04
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe kierunki korzystania z różnorodnych form informacji i promocji występujące w turystyce wraz z zasadami pierwszego kontaktu z klientem
Odniesienia do EKO:
  • S1A_U01
    potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów