Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_U06
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Potrafi identyfikować możliwe zagrożenia w procesie organizacji i obsługdze ruchu turystycznego i podróżniczego na różnych etapach świadczenia usług
Odniesienia do EKO:
  • S1A_U04
    potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • P1A_U03
    wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne