Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_U12
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Potrafi dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb różnych form ruchu turystycznego
Odniesienia do EKO:
  • S1A_U06
    wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
  • S1A_U08
    posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
  • P1A_U11
    uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany