Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_U14
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność opracowania kalkulacji imprez turystycznych
Odniesienia do EKO:
  • S1A_U05
    prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów