Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_U15
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej
Odniesienia do EKO:
  • P1A_U03
    wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne