Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_K01
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienia do EKO:
  • P1A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role