Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_K06
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienia do EKO:
  • P1A_K05
    rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • P1A_K07
    wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej