Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_K07
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny
Odniesienia do EKO:
  • P1A_K08
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy