Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR1A_K08
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Zna i umie rozwiązywać trudne sytuacje występujące w kontaktach z klientem
Odniesienia do EKO:
  • S1A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • P1A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu