Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_U04
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Zna zasady organizacji komunikacji zewnętrznej z organizatorami turystyki
Odniesienia do EKO:
  • S2A_U05
    sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm
  • S2A_U06
    posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy