Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_U06
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych
Odniesienia do EKO:
  • S2A_U04
    potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • S2A_U08
    posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej
  • P2A_U07
    wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł