Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_U10
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Posiada pogłębioną umiejętność doradztwa dla branż gospodarki zaangażowanych w rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego,
Odniesienia do EKO:
 • S2A_U02
  potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz
 • S2A_U07
  posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie
 • P2A_U02
  biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim
 • P2A_U03
  wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych
 • P2A_U04
  planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
 • P2A_U07
  wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • P2A_U01
  stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów