Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_U14
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność opracowania inżynierii finansowej dla różnych typów przedsięwzięć w turystyce, rekreacji i innych usługach czasu wolnego
Odniesienia do EKO:
 • S2A_U05
  sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm
 • S2A_U07
  posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie
 • P2A_U03
  wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych
 • P2A_U07
  wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • P2A_U01
  stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów