Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_K01
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
posiada umiejętność pracy w różnych zespołach, przyjmując w nich różne role
Odniesienia do EKO:
  • S2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • P2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role