Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_K02
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
potrafi kierować zespołami ludzkim stawiając cele, wybierając metody i narzędzia realizacji
Odniesienia do EKO:
  • S2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób