Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_K07
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
zna zagrożenia stojące przed branżą turystyczną XXI wieku
Odniesienia do EKO:
  • S2A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • S2A_K07
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy