Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_K08
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
ma świadomość specjalnych potrzeb związanych z uprawianiem turystyki i rozwojem gospodarki
Odniesienia do EKO:
  • P2A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • P2A_K08
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy