Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_W01
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W01
    ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
  • P2A_W05
    ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z wybranej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej
  • P2A_W01
    rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze