Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_W03
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Posiada pogłębioną wiedzę o wpływie globalizacji na rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego
Odniesienia do EKO:
  • S1A_W01
    ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
  • S1A_W02
    ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
  • S1A_W03
    ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej