Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_W04
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między turystyką i innymi usługami czasu wolnego, a ich otoczeniem
Odniesienia do EKO:
 • S2A_W01
  ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
 • S2A_W02
  ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych
 • S2A_W03
  ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych
 • P2A_W04
  ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie
 • P2A_W01
  rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze