Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_W05
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Posiada pogłębioną wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W01
    ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
  • S2A_W03
    ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych
  • P2A_W04
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie