Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_W12
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Zna zasady i regulacje prawne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W07
    ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania