Dane EK kierunkowego:
Kod:
TR2A_W18
Kierunek obejmowany:
Turystyka i Rekreacja
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zasady etyki i socjologii biznesu
Odniesienia do EKO:
  • S2A_W05
    ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka
  • S2A_W07
    ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania