Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_W25
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Środowiska
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz prawa autorskiego
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W08
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • T1A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej