Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_U07
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Środowiska
Efekt kształcenia:
posługuje się programami komputerowymi w realizacji typowych zadań inżynierii środowiska, a w tym arkuszem kalkulacyjnym, programem do analizy statystycznej, programem do wykonania grafiki wektorowej, programem do obróbki grafiki rastrowej
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej