Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_U10
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Środowiska
Efekt kształcenia:
potrafi planować i wykonywać eksperymenty oraz modele numeryczne, a także przeprowadzać symulacje numeryczne zjawisk lub procesów mających miejsce w takich dziedzinach, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria zrównoważonego rozwoju; interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne